Diccionario esloveno Español Comercio Internacional Eslovenia

EENI Diccionario Comercio Exterior

Glosario Español - esloveno Exportación Importación

Área - Površina
Añadir sitio - Vpis strani
Acuerdos - sporazum
Adquisiciones - Javna naročila
Aduanas - Carina
Aeropuerto - Letališče
Agricultura - Kmetijstvo
Algoritmo - Algoritem
América Latina - Latinska Amerika
Análisis FODA SWOT - SWOT analiza
Análisis - Analiza
Índice - Kazalo
Arbitraje - Arbitraža
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental - Zveza držav Jugovzhodne Azije
Asociado - Pridruženi
Banco Africano de Desarrollo - Afriška razvojna banka
Banco Asiático de Desarrollo - Azijska razvojna banka
Banco Interamericano de Desarrollo - Medameriška razvojna banka
Banco Islámico de Desarrollo - Islamska razvojna banka
Banco Mundial - Svetovna banka
Barco - Ladja
Biblioteca - bibliotekarstvo
Bilingüe - bilingvizem
Bono - Bond
Buque de transporte de carga sólida a granel - Ladja za prevoz razsutega tovora
cadena de suministro - Dobavni verigi
Cadena de valor - Vrednostne verige
Calentamiento global - globalno segrevanje
Calidad - Kakovost
Campaña - Akcija
Carretera - Cesta
Carta de crédito - Akreditiv
Catálogo - Brošura
Catálogo - katalog
Certificación - sprièevalo
Cheque Bancario - banka osnutek
Ciudad - Mesto
Cláusulas - Klavzule
Cliente - Kupec
Comerciante - Trgovec
Comercio - Trgovina
Comercio electrónico - Elektronsko poslovanje
Comercio Exterior - Mednarodno poslovanje
Comercio Internacional - Zunanja trgovina
Comercio internacional - Mednarodna trgovina
Competición - Tekmovanje
Comunidad Andina - Andska skupnost
Conclusiones - Zaključek
Condiciones de pago - plačilne pogoje
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - Konferenca Združenih narodov o trgovini in razvoju
conocimiento - Znanje
Consejo de administración - vladna komisija
Consultor - svetovalec
Consumidor - Consumer
Consumo - potrošnja
Contabilidad nacional - Nacionalni računi
Contrato de futuros - Futures pogodbe
Contratos - Pogodba
Convención - Konvencija
Cooperación Económica Asia-Pacífico - Azijsko-Pacifiško ekonomsko sodelovanje
Corporación - Podjetje
Correo electrónico - E-pošta
Costa - Obala
Crédito Documentario - Dokumentarni akreditiv
Definición - Definicija
Demografía - Demografija
Densidad - Gostota
Departamento - department
Derecho - mednarodno pravo
Derecho de autor - Avtorske pravice
Desempleo - Brezposelnost
Deuda - Dolžniški
Director - Menedžer
Director ejecutivo - Chief Executive Officer
Directorio - Spletni imenik
Distribución - distribucija
Divisas - Valuta
Documentos - dokument
Donante - donator
Economía - ekonomija
Ejemplos - Primer
Electrónico - Elektronsko
Electricidad - Elektrika
Embalaje - paket
Empresas - podjetje
Empresas Multinacionales - multinacionalna podjetja
Energía - Energija
Enviar a un amigo - Pošlji prijatelju
Estadística - Statistika
Este de Asia - Vzhodna Azija
Estrategia - Strategija
Estructura - struktura
Executive - Executive
Exportación - Izvoz
Externo - tuja
Ferias - Sejmi
Ferrocarril - Železniški prevoz
Ferrocarril - Železniški prevoz
filial - razvejan
Financiación - finanèni
Firma - Podpis
Flete - Tovorni
Fotos - Slike
Fusiones y adquisiciones - Združitve in prevzemi
Garantías - Jamstveni
Gas - Plin
Geografía - Geografija
Gestión - Vodstvo
Global - Global
Globalización - Globalizacija
Glosario - glosar
Gobierno - Vlada
Grupo - skupina
Haciendo Negocios - Poslovanja
herramientas - Orodje
Hidrovía - Vodnih
Hinduismo - Hinduizem
Historia - Zgodovina
Hogares - Gospodinjski
Hotel - Hotel
Huso horario - Časovni pas
Idioma - jezik
Importación - Import
Incoterms - INCOTERM
Industria - Industrija
Inflación - Inflacija
Información - Informacija
Interés - Obresti
Intercultural - interkulturna
Internacional - Mednarodno
Internacionalización - Internacionalizacija
Internet - Internet
Introducción - Uvod
Inversión - investicija

  Inversión Extranjera Directa IED - Neposredna tuja vlaganja
Investigación - Raziskava
IPC Índice de Precios al Consumo - Indeksa cen življenjskih potrebščin
IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) - DDV (davka na dodano vrednost)
Latín - Latinščina
Libertad - svoboda
Libre comercio - Prosta trgovina
Libro - Knjiga
Licencia - Licenca
Licitaciones - Ponudbe
Liga de los Estados Árabes - Arabska liga
Lista - Seznam
Local - Lokalno
Localizador Uniforme de Recursos - URL
Logística - Logistika
Métodos - Metode
Mapa - Zemljevid
Marca - Znamka
Marca registrada - Blagovna znamka
Marketing - Trženje
Mayorista - Veleprodaja
Medio Ambiente - okolje
Mensaje - Sporočilo
Mercado Común del África Meridional y Oriental - Skupni trg Vzhodne in Južne Afrike
Mercado Común del Sur (Mercosur) - Srečanja s podregionalnimi skupinami
Mercados Emergentes - Nastajajočih trgih
Mes - Mesec
Metodología - metoda
Militar - Vojaštvo
Millones - Milijoni
Minorista - Trgovanje
Mix de marketing (mercadotecnia) - Trženje mix
Motor de búsqueda - Spletni iskalnik
Multimodal - Multimodalni
Mundo - Svet
Número de identificación personal - Osebna identifikacijska številka
Negocios - Podjetje
Noticia - Novice
Objetivos - Cilji
Objetivos de Desarrollo del Milenio - Razvojni cilji novega tisočletja
Oleoducto - Cevovodni transport
Organización - Organizacija
Organización Mundial del Comercio - Svetovna trgovinska organizacija
Oriente Medio - Bližnji vzhod
Página de inicio - Domov
Página web - Spletna stran
País en desarrollo - država v razvoju
país subdesarrollado - nerazvita država
País - Država
País extranjero - tuja država
Países - držav
Pago al contado - gotovinsko plačilo
Pago por clic - Plačati na klik
Pagos - Plačila
Paridad de poder adquisitivo - Pariteta kupne moči
Patente - Patent
pedido - prodaje, da
Per cápita - na prebivalca
Persona jurídica - Pravna oseba
Planificación - naèrt
Población - Prebivalstvo
Pobreza - revšèina
Política exterior - tuja politika
Política - politika
Portal - portal
Portofolio - portfelj
Posicionamiento - pozicioniranje
Posicionamiento en buscador - Optimizacija spletnih strani
Préstamo - posojilo
Precio - cena
Precios - stroški
Presupuesto - proraèun
Privatización - Denacionalizacija
Procedimientos - Postopki
Procesos - proces
producción - proizvodnje
Producto - proizvod
Producto Interno Bruto - Bruto domači proizvod
Promoción - Promocija
Propiedad intelectual - Intelektualna lastnina
Protocolo - Protokol
Publicidad - Oglaševanje
receptor - prejemnika
Red - Omrežje
Relaciones internacionales - Mednarodni odnosi
Relaciones públicas - Odnosi z javnostmi
Religión - Religija
Rentabilidad - Dobičkonosnost
Representante - predstavnik
Riesgo - tveganja
Salud - Zdravje
Secretaria - tajništvo
Segmentación - segmentacije
Seguridad - Varnost
Seguros - Zavarovanje
Servicio - uslužnostne dejavnosti
Sitio web - Spletišče
Sobre - o
técnicas - tehnike
Target - ciljna
Tarjeta de crédito - Kreditne kartice
Tendencias - Trendi
Total - skupno
Transacción - Transakcija
Transferencia Bancaria - bančno nakazilo
Transporte - Promet
Tratado de Libre Comercio de América del Norte - NAFTA
Unión aduanera - Carinska unija
Unión Africana - Afriška unija
Unión Europea - Evropska unija
vendedor - prodajalec
vendedora - Prodavačica
Ventaja comparativa - Primerjalne prednosti
Ventas - Prodaja
Viajar - Potovati
Volver - Nazaj

Diccionario, esloveno, Español
(c) EENI- Escuela de Negocios