Diccionario Mongol Español Comercio Internacional Mongolia

EENI Diccionario Comercio Exterior

Glosario Español - Mongol Exportación Importación


Международном экспорт импорт внешней торговли

Área - талбай
Añadir sitio - Сайт нэмэх
Acuerdos - гэрээ
Adquisiciones - хангагч
Aduanas - ёс заншил
Aeropuerto - нисэх онгоцны буудал
Agricultura - хєдєє аж ахуй
América Latina - Латин Америк
Análisis - шинжилгээ
Índice - хэлхээс
Asociado - tsagiig hamtdaa unguruuh
Ayudas - тусламж
Banco Mundial - Дэлхийн банк
Barco - усан онгоц
Biblioteca - номын сан
Bilingüe - ornii heleer yaridag
Bono - холбоо
Calentamiento global - Дэлхийн дулаарал
Calidad - чанар
Campaña - компани
Carretera - зам харгуй
Catálogo - товъёг
Certificación - їнэмлэх
Ciudad - хот
Cláusulas - uguulber
Cliente - худалдан авагч
Comerciante - худалдаачин
Comercio - ажил
Competición - уралдаан
Concepto - ойлголт
Conclusiones - байгуулах
conocimiento - эрдэм
Consultor - зєвлєгч
Consumidor - хэрэглэгч
Consumo - хэрэглээ
Contratos - гэрээ байгуулах
Convención - хурал
Corporación - нэгдэл
Definición - тодорхойлол
Densidad - нягтрал
Departamento - хэлтэс
Derecho - хууль
Derecho de autor - зохиогчийн эрх
Desempleo - Ажилгүйдэл
Deuda - єр
Director - удирдагч
Distribución - ноогдол хуваарилалт
Divisas - мєнгє
Documentos - баримт бичиг
Donante - туслагч
Economía - аж ахуй
Ejemplos - жишээ
Electrónico - цахим
Electricidad - цахилгаан
Embalaje - илгээмж
Empresas - нийгэмлэг
Energía - Энерги
Estadística - тоо бїртгэл
Este de Asia - дорно Ази
Estrategia - стратеги
Estructura - бїтэц
Executive - гїйцэтгэх засаглал
Exportación - экспорт
Externo - гадаадын
Ferias - яармаг худалдаа
Ferrocarril - хашаа
Ferrocarril - тємєр зам
filial - мєчир
Financiación - мєнгє
Flete - ачаа тээш
Fotos - гэрэл зураг
Garantías - баталгаа
Gas - хий
Geografía - газар зїй
Gestión - удирдлага
Global - дэлхий нийтийн
Glosario - номонд хавсарган їгсийн
Grupo - бїлэг
Helipuerto - нисдэг тэрэгний буудал
herramientas - багаж
Hidrovía - усан зам
Historia - тїїх
Hogares - айл гэр
Idioma - хэл яриа
Importación - импорт
Industria - аж їйлдвэр
Inflación - їлээх
Información - Мэдээлэл
Interés - сонирхол
Internacional - олон улсын
Internet - Интернэт
Introducción - оршил
Inversión - хєрєнгє оруулалт
Investigación - судалгаа
Latín - латин хэл
Libertad - эрх чєлєє
Libro - Ном
Licencia - зєвшєєрєх
Licitaciones - булбарай
Lista - нэрс
Local - орон нутгийн галт тэрэг
Métodos - арга
Mapa - газрын зураг
Marca - тамга
Marca registrada - їйлдвэрийн тэмдэг
Marketing - Маркетинг
Mayorista - бєєний худалдаа
Medio Ambiente - хїрээлэн буй орчин
Mensaje - мэдээ
Mercado - зах
Mes - дуудлага cонсох
Metodología - арга зїй
Militar - цэрэг
Millones - сая
Minorista - жижиглэн худалдаа
Mundo - дэлхий
Naciones Unidas - Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага
Negocios - Бизнес
Noticia - мэдээ
Objetivos - зорилго
Organización - байгууллага
Página de inicio - гэр
Página web - Вэб хуудас
País - Улс
Países - улс
Pagos - тєлбєр
Patente - патент
Planificación - тєлєвлєгєє
Población - хїн ам
Pobreza - ядуурал
Política - улс тєр
Portal - гол хаалга
Portofolio - бичгийн хавтас
Posicionamiento - байрлал

Préstamo - зээл
Precio - їнэ
Precios - єртєг
Presupuesto - тєсєв
Procedimientos - журам
Procesos - процесс
producción - їйлдвэрлэл
Producto - бїтээгдэхїїн
Producto Interno Bruto - Үндэсний нийт бүтээгдэхүүн
Promoción - тушаал дэвших
Protocolo - урьдчилсан гэрээ/хэлэлцээ
Publicidad - анхаарал татах
receptor - хїлээн авагч
Red - сїлжээ
Religión - Шашин
Rentabilidad - ашигтай
Representante - тєлєєлєгч
Riesgo - амь єрсєх
Secretaria - нарийн бичгийн дарга
Segmentación - хэрчим
Seguridad - аюулгїй байдал
Seguros - даатгал
Servicio - алба ажил
Sitio web - вэб сайт
Sobre - ойролцоо
técnicas - техник
Target - бай
Tendencias - чиг
Total - нийлбэр дїн
Transacción - /ажил хэрэг/явуулах
Transporte - тээвэр
Unión Europea - Европын Холбоо
vendedor - худалдагч
vendedora - эмэгтэй худалдагч
Ventas - худалдаа
Volver - нуруу

Diccionario, Mongol, Español
(c) EENI- Escuela de Negocios