Diccionario armenio Español Comercio Internacional Armenio

EENI Diccionario Comercio Exterior

Glosario Español - armenio Exportación Importación

Área - տարածություն
Añadir sitio - Ձեր բանալի բառ(եր)ը
Acuerdo general sobre comercio y aranceles - (ԳԱՏՏ) ներմուծման մաքսերի և առևտրի ընդհանուր համաձայնագիր
Acuerdos - Պայմանագիր
Aduanas - Մաքսատուն
Aeropuerto - օդանավակայան
Agricultura - հողագործություն
Algoritmo - Քայլաշար
América Latina - լատինական ամերիկա
Análisis FODA SWOT - Ձեռնարկության ՍՈՒՕԹ վերլուծում
Análisis - անալիզ
Índice - ցուցիչ
Arbitraje - Կրկնագործարք
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental - Հարավ-Արևելյան Ասիայի ժողովուրդների ընկերակցություն
Asociado - միություն
Banco Africano de Desarrollo - Աֆրիկայի զարգացման բանկ
Banco Asiático de Desarrollo - Ասիայի զարգացման բանկ
Banco Mundial - Համաշխարհային դրամատուն
Barco - Փոխադրաբեռ
Biblioteca - գրադարան
Bono - Պարտատոմս
Calentamiento global - Գլոբալ տաքացում
Calidad - Որակի
Campaña - Արշավ
Carretera - ճանապարհ
Carta de crédito - Վարակագիր
Certificación - Հավաստագրում
Cheque Bancario - Դրամատան վճարագիր
Ciudad - քաղաք
Cláusulas - հոդված
Cliente - Սպասարկյալ
Comercio - Առևտուր
Comercio electrónico - Էլեկտրոնային գնում
Comercio Exterior - Միջազգային շուկայավարում
Comercio Internacional - Արտաքին առևտուր
Comercio internacional - Միջազգային առևտուր
Competición - Մրցակցություն
Concepto - գաղափար
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD
conocimiento - Գիտանք
Consejo de administración - Տնօրեննորի խորհուրդ
Consultor - Խորհրդակցություն
Consumidor - սպառող
Consumo - սպառում
Contrato de futuros - Տարկետ
Contratos - Պարտավորագիր
Corporación - Ընկերություն
Correo electrónico - Էլեկտրոնային փոստ
Crédito Documentario - Հոժարագրված անչեղարկելի վարկ
Definición - սահմանում
Demografía - Ժողովրդագրություն
Departamento - Բաժին
Derecho - օրենք
Derecho de autor - Հեղինակի իրավունք
Desempleo - Գործազրկություն
Deuda - Պարտք
Director - Կառավարիչ
Director ejecutivo - Գլխավոր գործադիր
Directorio - ուղեցույց
Distribución - Բաշխում
Divisas - Արտարժույթ
Documentos - վավերագիր
Donante - Նվիրատու
Economía - Տնտեսություն
Ejemplos - օրինակ
Electricidad - էլեկտրականություն
Embalaje - Փաթեթ
Empresas - ընկերություն
Empresas Multinacionales - Բազմազգ ընկերություն
Enviar a un amigo - գործուղել բարեկամ
Estadística - Վիճակագրություն
Estrategia - ռազմավարություն
Estructura - Կառուցվածք
Executive - Գործադիր
Exportación - Արտահանում
Externo - արտասահմանյան
Ferias - ցուցահանդես
Ferrocarril - ռելս
Ferrocarril - երկաթուղային
Financiación - ֆինանսներ
Firma - ստորագրություն
Flete - Փոխադրածախք
Fotos - լուսավորում
Fusiones y adquisiciones - Միաձուլում Ձեռքբերում
Garantías - Երաշխիք
Gas - գազի
Geografía - Աշխարհագրական
Gestión - Կառավարում
Global - համաշխարհային
Grupo - Խումբ
Historia - Պատմություն
Hogares - Ընտանիք
Idioma - լեզու
Importación - Ներմուծում
Incoterms - Ինկոտերմզ
Industria - Արտադրաճյուղ
Inflación - Գնաճ
Información - Տեղեկություններ
Interés - Շահ
Internacional - Զարգացման
Internacionalización - Համակցում
Internet - Ինտերնետ
Introducción - Ներկայացում
Inversión - Ներդրում
Inversión Extranjera Directa IED - Արտասահմանյան անմիջական ներդրումներ
Investigación - շուկայավարման հետազոտություն
IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) - Ավելացված արժեքի հարկ
Latín - Լատիներեն
Libertad - ազատություն
Libre comercio - Ազատ առևտուր
Libro - գիրք
Licencia - Թույլատրագիր
Licitaciones - աճուրդ
Lista - Ցանկագրում
Local - տեղացի
Logística - Նյութավորում
Métodos - մեթոդ
Mapa - քարտեզ
Marca - Մակնիշի
Marketing - Միջազգային շուկայավարում
Mayorista - Մեծավաճառք
Medio Ambiente - շրջապատ
Mensaje - ուղերձ
Mercado - Շուկա
Mes - ամիս
Minorista - Մանրավաճառ
Mix de marketing (mercadotecnia) - Շուկայավարման միջոցներ
Mundo - համաշխարհային
Número de identificación personal - Անձի տարբերիչ համար
Naciones Unidas - Միավորված Ազգերի Կազմակերպություն
Negocios - Գործարարություն
Noticia - տեղեկություն
Objetivos - նպատակները
Oleoducto - խողովակաշար

  Organización - Կազմակերպություն
Organización Mundial del Comercio - WTO
Página web - սարդոստայն
País en desarrollo - Զարգացող երկիր
País - աշխարհ
Países - երկիր
Pago adelantado - Դրամատան փոխատվություն
Pago al contado - Կանխիկ
Pagos - Վարձատրություն
Paridad de poder adquisitivo - Գնողունակության համարժեքության
Patente - Արտոնագիր
Per cápita - Մեկ շնչի եկամուտ
Persona jurídica - Իրավական անձ
Planificación - պլանավորում
Población - Բնակչություն
Pobreza - Չքավորություն
Política - Ապահովագիր
Portofolio - Արժեթղթերի փաթեթ
Posicionamiento - դիրքավորում
Préstamo - Փոխառություն
Precio - Գին
Precios - Ծառայության վարձ
Presupuesto - Բյուջե
Privatización - Մասնավորեցում
Procesos - Մշակման
producción - Արտադրություն
Producto - Ապրանք
Producto Interno Bruto - Համախառն ներքին արդյունք
Promoción - Խթանում
Propiedad intelectual - Մտավոր սեփականություն
Protocolo - Կանոնակարգ
Publicidad - Գովազդում
Red - Համաշխարհային ցանց
Relaciones públicas - Հասարակական կապեր
Religión - Կրոն
Rentabilidad - Շահութաբերություն
Representante - Գործակալ
Riesgo - Ռիսկ
Secretaria - քարտուղար
Segmentación - հատվածավորում
Seguridad - Ապահովում
Seguros - Ապահովագրություն
Servicio - Ծառայություն
Sobre - մասին
técnicas - Արտադրաեղանակ
Target - Նշանակետեր
Tendencias - ուղղություն
Total - ընդամենը
Transacción - գործարք
Transporte - Տրանսպորտ
Unión aduanera - Մաքսային միություն
Unión Europea - Եվրոպական Միություն
vendedor - Վաճառելու շնորք
Ventaja comparativa - Համեմատական առավելություն
Ventas - Վաճառքի
Viajar - անցնելիս
Volver - ետ

Diccionario, armenio, Español
(c) EENI- Escuela de Negocios