Diccionario azerí Español Comercio Internacional (Azerbaiyán Irán)

EENI Diccionario Comercio Exterior

Glosario Español - azerí Exportación Importación

Área - sahə
Acuerdos - razılaşma
Adquisiciones - tədarük
Aduanas - Qömrükxana
Aeropuerto - Aeroport
Agricultura - aqrokultura
Algoritmo - alqoritm
América Latina - Latın Amerikası
Análisis FODA SWOT - SWOT analiz
Análisis - analiz
Índice - indeks
Arbitraje - beynəlxalq arbitraj
Banco Africano de Desarrollo - Afrika İnkişaf Bankı
Banco Asiático de Desarrollo - Asiya İnkişaf Bankı
Banco Islámico de Desarrollo - İslam İnkişaf Bankı
Banco Mundial - Dünya Bankı
Barco - Gəmi
Biblioteca - kitabxana
Bono - bonla
cadena de suministro - təchizat sistemi
Calidad - keyfiyyət təminatı
Campaña - kampaniya
Carretera - Yol
Carta de crédito - ixracat akkreditivi
Catálogo - broşür
Catálogo - kataloq
Certificación - sertifikasiya
Cheque Bancario - bir bankın digərinə təqdim etdiyi barat vekseli
Ciudad - şəhər
Cláusulas - şərt
Cliente - müştərisi
Comerciante - kommersant
Comercio - ticarət
Comercio electrónico - elektron kommersiya
Comercio Exterior - beynəlxalq biznes
Comercio Internacional - xarici ticarət
Comercio internacional - xarici ticarət planı
Competición - dünya bazarında rəqabət
Concepto - təsəvvür
Conclusiones - nəticə
conocimiento - Bilik
Consejo de administración - direktorlar şurasi
Consultor - konsultant
Consumidor - istehlakçı
Consumo - sərf etmə
Contabilidad nacional - milli gəlir
Contratos - ixracat sazişləri
Convención - konvensiya
Corporación - əməkdaşlıq
Correo electrónico - e-poçt
Crédito Documentario - sənədli akkreditiv
Definición - müəyyən etmə
Demografía - Demoqrafiya
Densidad - sıxlıq
Departamento - idarə
Derecho - qanun
Derecho de autor - Müəllif hüquqları
Desempleo - işsiz
Deuda - borc
Director - müdiri
Director ejecutivo - yüksək vəzifəli şəxs
Directorio - ticarət məlumat kitabçası
Distribución - bölüşdürmə
Divisas - xarici valyuta
Documentos - Sënëd
Donante - donor təşkilat
Economía - ekonomiya
Ejemplos - misal
Electrónico - elektron
Electricidad - Elektrik
Embalaje - qablaşdırma
Empresas - kompaniya
Empresas Multinacionales - çoxmillətli
Energía - Enerji
Estadística - Statistika
Estrategia - strategiyası
Estructura - strukturu
Executive - icraçı
Exportación - ixracat eksport
Externo - xarici
Ferias - ümumdünya sərgisi
Ferrocarril - dəmiryol nəqliyyatı
Ferrocarril - dəmir yol
filial - filialı
Financiación - maliyyə
Firma - İmza
Flete - fraxt stavkası
Fotos - fotos
Garantías - aval
Gas - qaz
Geografía - Coğrafiya
Gestión - menecment
Global - qlobal
Grupo - qrup
Hidrovía - su yolu
Historia - Tarix
Hogares - ailə
Huso horario - Saat qurşağı
Idioma - Dil
Importación - idxalat
Incoterms - beynəlxalq ticarət terminləri
Industria - Sənaye
Inflación - inflyasiyası
Información - məlumat
Interés - faizlər
Internacional - beynəlxalq
Internacionalización - xarici ticarət
Internet - İnternet
Introducción - introduksiya
Inversión - investisiya
Inversión Extranjera Directa IED - Xarici investisiyalar FDI
Investigación - tədqiqat
IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) - əlavə dəyər vergisi ƏDV
Latín - Latın dili
Libertad - azadlıq
Libre comercio - Xarici ticarət əməliyyatları
Libro - Kitab
Licencia - lisenziya
Licitaciones - beynəlxalq ticarət
Liga de los Estados Árabes - Ərəb Birliyi
Lista - siyahı
Local - yerli
Localizador Uniforme de Recursos - URL
Logística - loqistika
Métodos - metodikası
Mapa - Xëritë
Marca - markası
Marca registrada - ticarət nişanı
Marketing - Marketinqi satış
Mayorista - topdansatış
Medio Ambiente - ətraf mühit
Mensaje - təşəkkürnamə
Mercado - beynəlxalq bazar
Mes - Ay

  Metodología - metodologiyasi
Militar - hərbi
Millones - Milyon
Minorista - pərakəndə satış
Naciones Unidas - Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Negocios - biznes
Noticia - yeniliklər
Objetivos - obyektiv
Oleoducto - boru kəməri
Organización - təşkilatın
Organización de la Conferencia Islámica - İslam Konfransı Təşkilatı
Oriente Medio - اورتاشرق
Página de inicio - mənzi
País en desarrollo - inkişaf edən ölkə
País - ölkə
País extranjero - xarici bazarlar
Pago al contado - kassa əməliyyatı
Pagos - ödənişlər
Paridad de poder adquisitivo - alıcılıq qabiliyyəti üzrə parite
Patente - Patent
pedido - ixracat sifarişi
Per cápita - hər adambaşına
Persona jurídica - hüquqi şəxs
Planificación - planlaşdırma
Población - populyasiya
Pobreza - yoxsulluq
Política exterior - xarici siyasət
Política - siyasət
Portofolio - portfel
Posicionamiento - pozisiyanın
Préstamo - borcu
Precio - ixracat qiyməti
Precios - müəllif haqqı
Presupuesto - büdcə
Privatización - özəlləşdirmə
Procedimientos - üsul
Procesos - prosesi
producción - istehsal
Producto - ixracat məhsulu
Producto Interno Bruto - ümumi daxili məhsul
Promoción - ixracatın inkişafına kömək
Propiedad intelectual - intellektual mülkiyyət
Protocolo - protokolu
Publicidad - beynəlxalq reklam
receptor - alan şəxs
Red - şəbəkə
Relaciones internacionales - xarici iqtisadi əlaqələr
Relaciones públicas - ictimai əlaqələ
Religión - Din
Rentabilidad - gəlirlilik
Representante - ticarət nümayəndəsi
Riesgo - riskli
Secretaria - katib
Segmentación - bazarın seqmentasiyası
Seguridad - təhlükəsizlik
Seguros - sığorta
Servicio - şirkəti
Sitio web - tərəf
técnicas - metodu
Target - nişan
Tendencias - trend analizi
Total - ümumi
Transacción - əməliyyatları
Transferencia Bancaria - hesablaşmaları
Unión aduanera - gömrük birliyi
Unión Africana - Afrika Birliyi
Unión Europea - Avropa İttifaqı
vendedor - ticarətçi
Ventas - satış
Volver - tərs üz

Diccionario, azerí (Azerbaiyán Irán), Español,
(c) EENI- Escuela de Negocios